تعداد يافت شده (۹۶۸۱) صفحه ۱ از ۸۰۷
ریشه ها و اندیشه های ماندگار-صمد بهرنگی(رقعی)پارینه
ناشر:21267--هنر پارینه
پدیدآور: - نویسنده: صمد بهرنگی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
عملیات حرارتی: مفاهیم و آزمایشگاه
ناشر: نشر طراح
پدیدآور: - نویسنده: خسرو مهدی‌پورعطایی - نویسنده: عبدالمجید فرهاد‌ناتو
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
نقاشی های برگزیده محمود فرشچیان (2زبانه)
ناشر:زرین و سیمین
پدیدآور:
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
"دا"نوشته‌ها: فراتحلیل مجموعه پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقاله در خصوص کتاب "دا"
ناشر:جامعه‌شناسان
پدیدآور: - نویسنده: امیرمحمد عباس‌نژاد
قیمت:۵۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۰۰۰۰
"دوستت دارم، هرچند به تو اعتماد ندارم": چگونه در رابطه‌تان اعتماد ایجاد کنید
ناشر:صورتگر
پدیدآور: - نویسنده: میرا کرشن‌بام - مترجم: مینا اعظامی
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان
ناشر:بازاریابی
پدیدآور: - نویسنده: حمید امامی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان
ناشر:بازاریابی
پدیدآور: - نویسنده: حمید امامی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
#آقا پسر همه چیز دان (7جلدی)
ناشر:محراب قلم،مهتاب
پدیدآور: - نویسنده: دومینیک دمرس - مترجم: مهناز عسگری
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
#بوطیقای صحنه (مقالاتی در مطالعات تئاتر)،(2جلدی)
ناشر:آگاه
پدیدآور: - نویسنده: علی تدین
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
#تاریخ جهانگشای جوینی (3جلدی)
ناشر:علم
پدیدآور: - نویسنده: علاءالدین عطاملک
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰۰
(0832) انگلیسی مددکاری اجتماعی (تخصصی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: داوود خزایی - نویسنده: اسماعیل حسینی,
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
(1567) مشاورهء گروهی راهبردها و فنون
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: ادوارد ای. - نویسنده: رابرت ال.ماسن
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰