تعداد يافت شده (۹۷۴۵) صفحه ۱ از ۸۱۲
ریشه ها و اندیشه های ماندگار-صمد بهرنگی(رقعی)پارینه
ناشر:21267--هنر پارینه
پدیدآور: - نویسنده: صمد بهرنگی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
عملیات حرارتی: مفاهیم و آزمایشگاه
ناشر: نشر طراح
پدیدآور: - نویسنده: خسرو مهدی‌پورعطایی - نویسنده: عبدالمجید فرهاد‌ناتو
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
"آشنایی با اعضای بدن" (دانستنی‌های علمی برای کودکان و نوجوانان)
ناشر:شهرزاد
پدیدآور: - گردآورنده: سمیه مظفری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
"دا"نوشته‌ها: فراتحلیل مجموعه پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقاله در خصوص کتاب "دا"
ناشر:جامعه‌شناسان
پدیدآور: - نویسنده: امیرمحمد عباس‌نژاد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
"دوستت دارم، هرچند به تو اعتماد ندارم": چگونه در رابطه‌تان اعتماد ایجاد کنید
ناشر:صورتگر
پدیدآور: - نویسنده: میرا کرشن‌بام - مترجم: مینا اعظامی
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان
ناشر:بازاریابی
پدیدآور: - نویسنده: حمید امامی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان
ناشر:بازاریابی
پدیدآور: - نویسنده: حمید امامی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
#تاریخ جهانگشای جوینی (3جلدی)
ناشر:علم
پدیدآور: - نویسنده: علاءالدین عطاملک
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰۰
(0832) انگلیسی مددکاری اجتماعی (تخصصی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: داوود خزایی - نویسنده: اسماعیل حسینی,
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
(1567) مشاورهء گروهی راهبردها و فنون
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: ادوارد ای. - نویسنده: رابرت ال.ماسن
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
(1938) دانش خانواده و جمعیت
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر سالاری - نویسنده: دکترحسین محمودیان
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
(1967) باستان شناسی آسیای مرکزی (جلد اول)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر سید
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰