تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
جامعه‌شناسی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمد لعل‌علیزاده - ویراستار: سیدمحمد موسوی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
حفاظت و ایمنی حریق
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)اتحاد
پدیدآور: - نویسنده: علی کریمی - ویراستار: ناهیده کاظم‌زاده گنجی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰