تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شبکه پروازی شرکت‌های هواپیمایی
ناشر:نسل روشن
پدیدآور: - نویسنده: احمد عبدالغانی - نویسنده: خالد عبدالغانی
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
راهنما و آموزش: کلیات تحقیق در عملیات بر اساس تالیف دکتر عادل آذر
ناشر:کارآفرینان
پدیدآور: - نویسنده: عسل فرج‌پور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
برنامه‌ریزی غیرخطی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا حمیدی‌زاده
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)
ناشر:سازمان مدیریت صنعتی
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: فرزانه خسروانی
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
تحقیق در عملیات
ناشر:پوران پژوهش
پدیدآور: - نویسنده: علی یونسیان - نویسنده: اکبر عالم‌تبریز
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
تحقیق در عملیات
ناشر:اندیشه نوآوران
پدیدآور: - ویراستار: حسین شاه‌حسینی - نویسنده: ملیحه عباس‌آبادی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تحقیق در عملیات (1) (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی، حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - ویراستار: منصور مومنی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
تحقیق در عملیات (از مقدماتی تا پیشرفته)
ناشر:بادبادک
پدیدآور: - نویسنده: نقی شجاع - نویسنده: محمدحسین درویش‌متولی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بهره‌برداری عملی سیستم‌های قدرت
ناشر:نیاز دانش
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم واحدی - مترجم: حسن براتی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه‌ریزی خطی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تحقیق در عملیات 2 (پژوهش عملیاتی 2 و 3)
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ایران
پدیدآور: - نویسنده: سیدجعفر سجادی - نویسنده: میربهادرقلی آریانژاد
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
پژوهش عملیاتی (2) (تحقیق در عملیات)
ناشر:اسماعیل متین‌فر
پدیدآور: - نویسنده: فرقان خاکزاد - نویسنده: اسماعیل متین‌فر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰