تعداد يافت شده (۲۱) صفحه ۱ از ۲
آزمون‌های استخدامی و اطلاعات عمومی
ناشر:ترانه
پدیدآور: - نویسنده: حمید جلالی - نویسنده: مرتضی آقایی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آزمون‌های جامع استخدامی بانکها: ویژه کلیه مقاطع و رشته‌ها...
ناشر:سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: خدیجه پورمعین
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آزمونهای استخدامی تخصصی امور مالی، حسابداری و حسابرسی
ناشر:اسرار دانش
پدیدآور: - نویسنده: هیات ‌مولفان - گردآورنده: جمشید واحدی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آزمون استخدامی پرستاری (عمومی و تخصصی)
ناشر:علم و دانش
پدیدآور: - نویسنده: نسترن رنجبر
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
آزمون استخدامی پرستاری: تخصصی و استعدادهای ویژه
ناشر:شباهنگ
پدیدآور: - گردآورنده: نسرین شهبازی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
بانک جامع سوالات استخدامی مستند رشته‌ی علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی
ناشر:کارآفرینان
پدیدآور: - نویسنده: عبدالرضا محمودی - نویسنده: علی پاینده
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۷۶۰۰۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: زبان و ادبیات فارسی
ناشر:کلک زرین
پدیدآور: - نویسنده: نرگس شجاعی - نویسنده: معصومه سعیدی‌شاد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: ریاضی و آمار
ناشر:امید انقلاب
پدیدآور: - نویسنده: کاظم زرین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: ریاضی و آمار
ناشر:کلک زرین
پدیدآور: - نویسنده: کاظم زرین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: زبان انگلیسی
ناشر:امید انقلاب
پدیدآور: - نویسنده: لیلا میرمهدی‌تهرانی - نویسنده: طیبه بامداد گواسرایی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: فرهنگ و معارف اسلامی
ناشر:کلک زرین
پدیدآور: - نویسنده: کاظم زرین - نویسنده: معصومه سعیدی‌شاد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آزمون استخدامی علوم پزشکی(پرستاری و مامایی )چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی
ناشر:سیمای دانش
پدیدآور:
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰