تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
جهانی شدن معماری سنتی ایران به مدد معماری صنعتی
ناشر:شاپرک سرخ
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمود تقوی‌سنگدهی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
معماری و آبادانی بیابان: بناهایی برای زیستن در فلات ایران
ناشر:روزنه
پدیدآور: - نویسنده: الیزابت بیزلی - نویسنده: مایکل هارورسن
قیمت:۴۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰
هنرهای بومی در معماری معاصر
ناشر:ویهان
پدیدآور: - نویسنده: رکسنا شعبانی‌کسبخی - ویراستار: فاطمه کرد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
طراحی مسکن بهینه به لحاظ خودکفایی انرژی از اصول تهویه طبیعی ساختمان
ناشر:فاطمه مقدسی‌قره‌چشمه
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه مقدسی‌
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انسان‌شناسی مسکن
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: خسرو افضلیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تکنولوژی و معماری بومی
ناشر:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل ضرغامی - نویسنده: سیدمهدی سادات
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
طاق و قوس در معماری ایرانی
ناشر:مدیران امروز
پدیدآور: - نویسنده: آندره گدار - نویسنده: یدا گدار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰