تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
انسان، طبیعت، معماری
ناشر:اول و آخر
پدیدآور: - نویسنده: الناز خندان‌نبیی
قیمت:۲۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۸۰۰۰
برسم بر اساس سرفصل درس انسان، طبیعت، معماری
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
پدیدآور: - ویراستار: علی نصرتی‌سیاهمزگی - نویسنده: فاطمه فلاحی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
حیوانات چمن‌زار
ناشر:آتی‌نگرآبشنآثار معاصر
پدیدآور: - ویراستار: رامین مولاناپور - نویسنده: فرزاد رضایی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران
ناشر:محمود توسلی
پدیدآور: - نویسنده: محمود توسلی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اقلیم و معماری
ناشر:خاک
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی کسمائی - ویراستار: محمد احمدی‌نژاد
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
انسان - طبیعت - معماری
ناشر:عصر کنکاش
پدیدآور: - نویسنده: نسیم جهاندار - نویسنده: مینو لفافچی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
انسان‌شناسی مسکن
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: خسرو افضلیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
طراحی اقامتگاه کویری
ناشر:سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه پسند
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
طراحی اقلیمی: اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: دونالد واتسون - نویسنده: کنت لبز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
طراحی اقلیمی: اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: دونالد واتسون - نویسنده: کنت لبز
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
تنظیم شرایط محیطی
ناشر:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
پدیدآور: - نویسنده: رحیم نورافکن‌طالش‌میکائیل
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
تنظیم شرایط محیطی 1: محیط و عوامل اقلیمی موثر در آن، اقلیم و انسان، اقلیم و ساختمان، سیستم‌های تامین کننده تهویه مطبوع (گرمایشی - سرمایشی)، نور و اقل
ناشر:صانعی شهمیرزادی
پدیدآور: - نویسنده: سیدیوسف هاشمی - زیرنظر: محسن صانعی
قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰