تعداد يافت شده (۲۶) صفحه ۱ از ۲
پیشگیری، پاسخ و بازیابی در مدیریت حادثه
ناشر:آرویج ایرانیان
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی سلیمی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
تاب‌آوری شهری
ناشر:به‌اندیش
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا جمالی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تاملاتی بر رویکردها و مدل‌های بازسازی پس از سانحه
ناشر:سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا فلاحی - ویراستار: سپیده کوتی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول و مبانی مدیریت بحران
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
پدیدآور: - نویسنده: کتایون جهانگیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
دانستنی‌های استراتژیک بحران
ناشر:عطران
پدیدآور: - نویسنده: چارلز بوبیون - مترجم: متینه مقدم
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
الگوی اسلامی مدیریت بحران
ناشر:شهیدی
پدیدآور: - نویسنده: رضا جهادی‌ارسی - ویراستار: رسول زرگرپور
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
بهداشت ایمنی و نقش رسانه در بحران‌های آبی
ناشر:عطران
پدیدآور: - نویسنده: عباس علاف‌صالحی - نویسنده: نرگس علی‌پوراصطهباناتی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
تخلیه اضطراری در آتش‌سوزی و مبانی محاسبه زمان تخلیه
ناشر:سخنوران
پدیدآور: - نویسنده: عاطفه امیدخواه‌خرشتمی
قیمت:۱۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۸۰۰۰
‏?مدیریت بحران - مفاهیم و ساختارها (با نگاهی به نظام جامع مدیریت بحران در ساختار سایر کشورها)?
ناشر:فن‌آوران
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین پرمون - نویسنده: پژمان روحی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آمادگی و مقابله در برابر حریق
ناشر:پشتیبان
پدیدآور: - گردآورنده: سیدمحمد میرسمیعی - گردآورنده: کمال درخشانی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ارتباطات بحران
ناشر:موسسه خبرگزاری فارس
پدیدآور: - نویسنده: دبلیوتیموتی کومز - نویسنده: شری‌ج. هالدی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول و مبانی مدیریت بحران
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
پدیدآور: - نویسنده: کتایون جهانگیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰