تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
انجام پژوهش در مطالعه موردی: راهنمای عملی برای پژوهشگران مبتدی
ناشر:آوای نور
پدیدآور: - نویسنده: داوسون.آر هنکاک - نویسنده: باب آلگوزین
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
روش تحقیق آمیخته
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: شیرین کوشکی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
طرح‌های آزمایشی در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مهارت‌های ریاضی: شناخت اعداد، شمارش و ترتیب 1 تا 9
ناشر:دانشگاه پیام نورذکر،کتابهای ‌قاصدک
پدیدآور: - به‌اهتمام: فهیمه سیدناصری - نویسنده: محمدمهدی پرهیزگار
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ابزار عمومی تحقیق
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: علی فاخر
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی
ناشر:فردوس
پدیدآور: - نویسنده: سیدجمال‌الدین طبیبی - نویسنده: محمدرضا ملکی
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
مقدمه‌ای بر روش تحقیق در برنامه‌ریزی محیط‌زیست
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - ویراستار: محمد قیصری - نویسنده: شهرزاد فریادی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: حسن دانایی‌فرد
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
روشهای پژوهش در علوم تربیتی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا خوی‌نژاد
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
روش پژوهش: راهنمای نگارش مقاله، پایان‌نامه و رساله دکتری
ناشر:بهجت
پدیدآور: - نویسنده: حمیده بهجت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
44 نکته کاربردی برای تحقیق و تالیف مقالات پژوهشی
ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)
پدیدآور: - به‌اهتمام: انجمن‌علمی‌دانشجویی‌دانشکده‌معارف‌اسلامی‌و‌علوم‌س
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰