تعداد يافت شده (۱۶۶) صفحه ۱ از ۱۴
100 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده آیین دادرسی کیفری مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ناشر:چتر دانش
پدیدآور: - نویسنده: یحیی بخشی - نویسنده: امید بخشی
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
1040 جی‌برگ یادگیری زبان انگلیسی عمومی 3 پیام نور
ناشر:جی5
پدیدآور: - نویسنده: هیات مولفین جی 5
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
آزمون جامع دکتری: پرسش و پاسخ در زمینه درسهای آزمون جامع مقطع دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی
ناشر:دانش‌شناس
پدیدآور: - نویسنده: حجت‌الله سلیمانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آزمون‌های چهارگزینه‌ای فناوری اطلاعات (دکتری)
ناشر:آکادمی تخصصی معماری
پدیدآور: - گردآورنده: گروه مولفین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمون‌های چهارگزینه‌ای مشاوره و راهنمایی (دکتری)
ناشر:آکادمی تخصصی معماری
پدیدآور: - گردآورنده: گروه مولفین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آزمونهای تالیفی ارشد 95 - 94 HSE: آزمونیار معین در رشته کارشناسی ارشد HSE
ناشر:علوم و فنون معین
پدیدآور: - نویسنده: موسسه معین
قیمت:۲۳۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۴۰۰۰
آزمونهای تالیفی ارشد ارگونومی 95 - 94: آزمونیار معین در رشته کارشناسی ارشد ارگونومی
ناشر:علوم و فنون معین
پدیدآور: - نویسنده: موسسه معین
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
آزمونهای تالیفی ارشد بیوشیمی بالینی 95 - 94: آزمونیار معین در رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
ناشر:علوم و فنون معین
پدیدآور: - نویسنده: موسسه معین
قیمت:۳۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۵۰۰۰
آزمونهای تالیفی ارشد فیزیک پزشکی 95 - 94: آزمونیار معین در رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
ناشر:علوم و فنون معین
پدیدآور: - نویسنده: موسسه معین
قیمت:۳۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۵۰۰۰
آزمونهای تالیفی ارشد مشاوره در مامایی 95 - 94: آزمونیار معین در رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
ناشر:علوم و فنون معین
پدیدآور: - نویسنده: موسسه معین
قیمت:۲۷۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۸۰۰۰
آزمونهای تالیفی دکتری علوم تغذیه 95 - 94: آزمونیار معین در رشته دکتری تخصصی علوم تغذیه
ناشر:علوم و فنون معین
پدیدآور: - نویسنده: موسسه معین
قیمت:۳۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۶۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی شامل: تکنیک برنامه‌ریزی، خلاصه و چکیده مباحث، ...
ناشر:سنجش امیرکبیر
پدیدآور: - نویسنده: گروه مولفان سنجش امیرکبیر
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰