تعداد يافت شده (۲۶) صفحه ۱ از ۲
آونگ فوکو
ناشر:روزنه
پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
ابریشم
ناشر:بهجت
پدیدآور: - نویسنده: الساندرو باریکو - مترجم: دل‌آرا قهرمان
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
اقیانوس دریا
ناشر:کتاب خورشید
پدیدآور: - نویسنده: الساندرو بریکو - مترجم: آرزو اقتداری
قیمت:۶۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰
ایستگاه مرکزی فورا بکشید بازی جامعه
ناشر:کتاب خورشید
پدیدآور: - نویسنده: لئوناردو شاشا - نویسنده: جورجو شرباننکو
قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
بائودولینو
ناشر:روزنه
پدیدآور: - نویسنده: اومبرتو اکو - مترجم: رضا علیزاده
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
بارون درخت‌نشین
ناشر:چشمه
پدیدآور: - نویسنده: ایتالو کالوینو - مترجم: پرویز شهدی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
پاسکا، دختر اهل نوئورو
ناشر:ثالث
پدیدآور: - نویسنده: گراتزیا دلددا - مترجم: بهمن فرزانه
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پریرا چنین می‌گوید
ناشر:کتاب خورشید
پدیدآور: - نویسنده: آنتونیو تابوکی - مترجم: شقایق شرفی
قیمت:۱۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۴۰۰۰
پیرمرد مهربان و دختر زیبا
ناشر:آسیم
پدیدآور: - نویسنده: ایتالو ازوو - مترجم: آویده نهاوندی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
جهنم سوت و کور است
ناشر:کتاب پنجره
پدیدآور: - نویسنده: سوزانا تامارو - مترجم: حسین امین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
خروج اضطراری
ناشر:نشر ماهی
پدیدآور: - نویسنده: اینیاتسیو سیلونه - مترجم: مهدی سحابی
قیمت:۹۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۲۰۰۰۰
آهن پتاسیم نیکل
ناشر:کتابسرای ‌تندیس
پدیدآور: - نویسنده: پریمو لوی - مترجم: بابک واحدی
قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰