تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
Advanced mechanics of composite materials theory and application
ناشر:پناه گستر
پدیدآور: - نویسنده: مسعود ابراهیمی - نویسنده: حمید گرمستانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
کامپوزیت‌های خودترمیم‌شونده
ناشر:انجمن خوردگی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمد عابدینی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۶۰۰۰
آشنایی با کامپوزیت‌های زمینه فلزی، پلیمری و سرامیکی و فرآیند‌های ساخت
ناشر:جهان جام جم
پدیدآور: - نویسنده: نیره‌بی‌بی سلطانی
قیمت:۲۳۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۸۰۰۰