تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
قوانین طلایی موفقیت: تفکر صحیح و دقیق
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
پدیدآور: - نویسنده: ناپلئون هیل - مترجم: فروزنده دولت‌یاری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
قوانین طلایی موفقیت: شکیبایی و عدم تعصب
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
پدیدآور: - نویسنده: ناپلئون هیل - مترجم: فروزنده دولت‌یاری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
استیو جابز که بود؟
ناشر:جویا
پدیدآور: - نویسنده: پام پالک - مترجم: رضا جولایی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
استیو جابز کی بود؟
ناشر:گندمان
پدیدآور: - نویسنده: پام پالک - نویسنده: مگ بلویزو
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
قوانین طلایی موفقیت: ابتکار و رهبری
ناشر:موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ
پدیدآور: - نویسنده: ناپلئون هیل - مترجم: فروزنده دولت‌یاری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰