تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی الوانی - نویسنده: حسن دانایی‌فرد
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰