تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
کنکور کارشناسی ارشد: معادلات دیفرانسیل عمران: تدریس کامل سرفصل‌هیا معادلات دیفرانسیل قابل استفاده داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دانشجویان دوره کارشن
ناشر:دانشگاه پیام نورآزاده
پدیدآور: - نویسنده: منوچهر وکیلیان - ویراستار: منیژه کرباسی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مسائل برگزیده معادلات دیفرانسیل
ناشر:دانشگاه پیام نورهیمه
پدیدآور: - تهیه کننده: مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی - نویسنده: یاسر رستمی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل
ناشر:ماهیار
پدیدآور: - نویسنده: مسعود مهدیان - نویسنده: مجید فرقانی
قیمت:۸۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۴۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل
ناشر:سری عمران قلم داور
پدیدآور: - نویسنده: حسام شریفیان
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن
ناشر:دلگشا
پدیدآور: - نویسنده: ناصر عزیزی - نویسنده: اسماعیل یوسفی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مسائل برگزیده معادلات دیفرانسیل
ناشر:هیمه
پدیدآور: - نویسنده: یاسر رستمی - نویسنده: محمد غلامیان
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: مسعود آقاسی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل
ناشر:سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: فردین اسمعیل‌نیا - نویسنده: سیدابوالقاسم کلانتری
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل
ناشر:ماهیار
پدیدآور: - نویسنده: مسعود مهدیان - نویسنده: مجید فرقانی
قیمت:۸۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۴۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل
ناشر:آزاده
پدیدآور: - نویسنده: مسعود نیکوکار
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
معادلات دیفرانسیل: خلاصه درس + 707 مساله حل شده، قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه
ناشر:حسین فرامرزی
پدیدآور: - نویسنده: حسین فرامرزی
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
ریاضیات مهندسی تحلیلی: شامل حل معادلات دیفرانسیلی معمولی و جزئی قابل استفاده برای کلیه رشته‌های مهندسی
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین ابوالقاسمی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰