تعداد يافت شده (۱۵) صفحه ۱ از ۱
چگونه بر سختی‌های زندگی غلبه کنیم؟
ناشر:نسل نواندیش
پدیدآور: - نویسنده: ناپلئون هیل - نویسنده: جیمز آلن
قیمت:۱۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۹۰۰۰
چگونه کارکنان را به کار ترغیب کنیم؟
ناشر:مبلغان
پدیدآور: - نویسنده: فردریک هرتسبرگ - مترجم: علی فروزفر
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
حداکثر موفقیت
ناشر:الماس دانش
پدیدآور: - نویسنده: برایان تریسی - مترجم: کلارا مهرانیان
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
خال هدف: قدرت تمرکز
ناشر:ذهن‌آویز
پدیدآور: - نویسنده: برایان تریسی - مترجم: مهدی قراچه‌داغی
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
راهکارهای موفقیت: مدیریت و مهارتهایی که درهای موفقیت را به روی شما می‌گشاید
ناشر:ذهن‌آویز
پدیدآور: - نویسنده: برایان تریسی - مترجم: مهدی قراچه‌داغی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:پردیس دانش
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
قدرت کوه در انگیزش و خودباوری
ناشر:در دانش بهمن
پدیدآور: - نویسنده: نادر غریب‌نواز
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
کتاب کوچک مربیگری: طرز برخورد شما همه چیز را دگرگون می‌کند
ناشر:پل
پدیدآور: - نویسنده: کنت‌اچ. بلانچارد - نویسنده: دون شولا
قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
مدیریت عملکرد: 24 درس برای بهبود عملکرد کارکنان
ناشر:مثلث
پدیدآور: - نویسنده: روبرت بکال - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
نه گام متفاوت انسان‌های موفق
ناشر:هورمزد
پدیدآور: - نویسنده: هایدی‌گرانت هالورسون - مترجم: فرناز کامیار
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
قواعد بازی
ناشر:جوکار
پدیدآور: - نویسنده: احمد جوکار - ویراستار: مهدی نظری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰