تعداد يافت شده (۴۰۷) صفحه ۱ از ۳۴
آخرین فراری
ناشر:کتابسرای ‌تندیس
پدیدآور: - مترجم: طاهره صدیقیان - نویسنده: تریسی شوالیه
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آخرین جلسه احضار ارواح
ناشر:ویدا
پدیدآور: - نویسنده: آگاتا(میلر) کریستی - مترجم: سیمین تاجدینی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
1984
ناشر:ناژ
پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: محمدرضا قلیچ‌خانی
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
1984
ناشر:به‌سخن
پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: حمیدرضا بلوچ
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آخرین شاگرد: خشم پنهان
ناشر:افق
پدیدآور: - نویسنده: جوزف دیلینی - مترجم: مریم منتصرالدوله
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
آخرین شاگرد: شب دزد ارواح
ناشر:افق
پدیدآور: - نویسنده: جوزف دیلینی - مترجم: مریم منتصرالدوله
قیمت:۶۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰۰
آخرین ضربه خنجر
ناشر:ویدا
پدیدآور: - مترجم: محبوبه موسوی - نویسنده: الری کوئین
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
آخرین معما
ناشر:ذکر،کتابهای ‌قاصدک
پدیدآور: - نویسنده: آرتورکانن دویل - مترجم: حبیب‌الله لزگی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آخرین مهمان
ناشر:کتابسرای ‌تندیس
پدیدآور: - مترجم: محمد عباس‌آبادی - نویسنده: لی چایلد
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آرتمیس فاول و معمای زمان
ناشر:افق
پدیدآور: - مترجم: شیدا رنجبر - نویسنده: یون کالفر
قیمت:۶۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
آس و پاس‌ها
ناشر:بهجت
پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: اکبر تبریزی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آس و پاس‌های پاریس و لندن
ناشر:نشر ماهی
پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: بهمن دارالشفایی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰