تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2
ناشر:جامعه‌شناسان
پدیدآور: - نویسنده: وجه‌الله قربانی‌زاده - نویسنده: سیدطه حسن‌نانگیر
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
مرور ساختاریافته و متاآنالیز، مفاهیم، کاربردها و محاسبات
ناشر:گپ
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر حق‌دوست - نویسنده: علیرضا انصاری‌مقدم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
روش تحقیق فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2
ناشر:بازتاب
پدیدآور: - نویسنده: وجه‌الله قربانی‌زاده
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
Meta-analysis for busy people
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: تهمینه خلیلی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: حیدرعلی هومن
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰