تعداد يافت شده (۶۰) صفحه ۱ از ۵
الگوهای بین‌المللی شدن شرکت‌ها (در کشورهای در حال توسعه)
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - مترجم: محمدرضا کریمی‌علویجه - نویسنده: ج.ام.د کالداس‌لیما
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، قوم‌نگاری، مطالعه موردی)
ناشر:صفار
پدیدآور: - مترجم: حسن دانایی‌فرد - نویسنده: جان کرسول
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
ناشر:صفار
پدیدآور: - مترجم: سیدمهدی الوانی - نویسنده: استیون رابینز
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
امشب دختری می میرد
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: رسول ارونقی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
امشب دختری می‌میرد
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: رسول ارونقی‌کرمانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
1150 تست برق خودرو درجه 2
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا براری - نویسنده: عبدالله ساورعلیا
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
آموزش برق ساختمان درجه 1
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری - نویسنده: هادی قناد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تحلیل و کاربرد جمعیت‌شناسی
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی شیخی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
الگوریتم‌های فراابتکاری در بهینه‌سازی ترکیبی (ژنتیک، شبکه عصبی، آنیل شبیه‌سازی شده، جستجوی ممنوع و الگوریتم مورچگان)
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: اکبر عالم‌تبریز - نویسنده: مصطفی زندیه
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
برقکار ساختمان درجه 2: براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و کار دانش: کد استاندارد 55284 - 8
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: غلامعلی سرابی‌تبریزی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
برقکار صنعتی درجه 1: قابل استفاده برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی دانشگاهها و هنرستانهای فنی و حرفه‌ای
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری - نویسنده: هادی قناد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - نویسنده: اسدالله کاظمی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰