تعداد يافت شده (۵۳) صفحه ۱ از ۴
بانک آزمون ارشد ژنتیک (75-96) ، رنجبران ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین عباسپور - نویسنده: زهرا سادات
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
بانک آزمون ارشد مجموعه زیست شناسی 96 ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هئیت مولفین
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
بانک آزمون ارشد میکروبیولوژی (75-96) ، عباسپور ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین عباسپور - نویسنده: مهزاد نیکبخت
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول جانورشناسی هیکمن ، ویرایش 15 ، درویش ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هیکمن - مترجم: گروه مترجمین
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
بانک آزمون ارشد بیوشیمی (75-96) ، پورداد ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: زهرا پورداد
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی،اردستانی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سیدامین اردستانی - نویسنده: سیف ا...
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ارشدبیوشیمی ( کنکور سراسری و آزاد91-75)، مهدوی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مجید مهدوی - نویسنده: فاطمه همتی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
برقراری ارتباط موثر در محیط های دانشگاهی و پژوهشی ، بهاروند،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: وثوق -
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ایمیونوبیولوژی جنوی ج1 ویرایش 7 دکتر کیایی،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کنت مورفی - مترجم: دکتر کیایی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ایمیونوبیولوژی جنوی ج2 ویرایش7،دکترکیایی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کنت مورفی - مترجم: کیایی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ارشد مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی ، نجف آبادی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: امیر صالحی - نویسنده: حسن تیرانداز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ارشد زبان تخصصی زیست شناسی (سوالات کنکور سراسری و آزاد 88-75) ، کوه نورد،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد کوه
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰