تعداد يافت شده (۶۰) صفحه ۱ از ۵
اصول بازاریابی برای مدیران اجرایی،اخلاصی،علمی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: نیل کمپبل - مترجم: گروه مترجمین
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
اصول باغبانی،خوشخوی،د.شیراز
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مصطفی پویان - نویسنده: نیل کمپبل
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اقتصاد خرد کاربردی ، علیپور، د.آزادرشت
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کمپبل - نویسنده: نیل
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
بانک آزمون ارشد ژنتیک (75-96) ، رنجبران ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین عباسپور - نویسنده: زهرا سادات
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
بانک آزمون ارشد بیوشیمی (75-96) ، پورداد ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: زهرا پورداد
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
اصول جانورشناسی هیکمن ، ویرایش 15 ، درویش ، خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: گروه مترجمین - نویسنده: هیکمن
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی،اردستانی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سیدامین اردستانی - نویسنده: سیف ا...
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ارشدبیوشیمی ( کنکور سراسری و آزاد91-75)، مهدوی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مجید مهدوی - نویسنده: فاطمه همتی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
ایمیونوبیولوژی جنوی ج1 ویرایش 7 دکتر کیایی،خانه زیست
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کنت مورفی - مترجم: دکتر کیایی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ایمیونوبیولوژی جنوی ج2 ویرایش7،دکترکیایی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کنت مورفی - مترجم: کیایی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ارشد مجموعه زیست شناسی میکروبیولوژی ، نجف آبادی،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: امیر صالحی - نویسنده: حسن تیرانداز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارشد زبان تخصصی زیست شناسی (سوالات کنکور سراسری و آزاد 88-75) ، کوه نورد،خانه زیست شناسی
ناشر:خانه زیست شناسی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد کوه
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰