تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
تنها راز موفقیت، دوام آوردن: اولین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی‌ماسوله
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تنها راز موفقیت،دوام آوردن
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
حرفه ای ها (هفت گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای)
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: اریک وور - مترجم: رویا خادم
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
حرفه‌ای‌ها: هفت گام برای حرفه‌ای شدن در بازاریابی شبکه‌ای
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: رویا خادم‌الرضا - نویسنده: اریک وور
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: برایان کلمر
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
علم بازاریابی شبکه ای
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: رندی گیج
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
فیل را بخور
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: برایان کلمر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مجموعه کتابهای کامیابی: کتاب سعادت
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: رندی گیج
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تجارت قرن 21
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: جان فلمینگ - نویسنده: رابرت کیوساکی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
تجارت نوین 1 (آن چه بازاریابان شبکه ای باید بدانند)
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: پوریا منتصری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تنها راز موفقیت دوام آوردن(زمینه) *
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: مسعود عوض‌خانی - نویسنده: مارک‌ و
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰