تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
تنها راز موفقیت، دوام آوردن: اولین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی‌ماسوله
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
تنها راز موفقیت،دوام آوردن
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
حرفه ای ها (هفت گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای)
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: اریک وور - مترجم: رویا خادم
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
حرفه‌ای‌ها: هفت گام برای حرفه‌ای شدن در بازاریابی شبکه‌ای
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: اریک وور - مترجم: رویا خادم‌الرضا
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
علم بازاریابی شبکه ای
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: رندی گیج - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
فیل را بخور
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مجموعه کتابهای کامیابی: کتاب سعادت
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: رندی گیج - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تجارت قرن 21
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: جان فلمینگ - نویسنده: رابرت کیوساکی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
تجارت نوین 1 (آن چه بازاریابان شبکه ای باید بدانند)
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: پوریا منتصری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تنها راز موفقیت دوام آوردن(زمینه) *
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک‌ و - مترجم: مسعود عوض‌خانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰