تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
آیین جان
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: دن میلمن - مترجم: نیکی کهنمویی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آنچه به آتش کشیده خواهد شد (نمایشنامه مینیمال10)
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: آرام محضری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (2زبانه)
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: شهرام کیوان
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
این کتاب بی‌فایده است
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: تامس مرتن - مترجم: علیرضا تنکابنی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
جایی میان دو سرزمین (نمایشنامه مینیمال 6)
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: آرام محضری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
چه کسی شلیک کرد؟ (نمایشنامه مینیمال 4)
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: آرام محضری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
در جستجوی زرتشت: در سراسر ایران و آسیای میانه برای یافتن اولین پیامبر دنیا
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - مترجم: مریم تقدیسی - نویسنده: پل کریواچک
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
دیگران و ماجرای عاشقانه آیدا (نمایشنامه مینیمال 9)
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: آرام محضری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
زندگینامه‌ی مصور چه‌گوارا: چهره‌ی یک انقلابی
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - مترجم: گیتا گرکانی - نویسنده: فرناندودیه‌گو گارسیا؛اسکار
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
سوپ بهشتی: گزیده داستان‌های انگلیسی
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - مترجم: بهاره جمشیدی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اساطیر یونان
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - نویسنده: فلیکس ژیران - مترجم: ابوالقاسم اسماعیل‌پور‌مطلق
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
آوای جبران (زیباترین گزین گویه ها و پندینه های خلیل جبران)
ناشر:مکتوب
پدیدآور: - مترجم: کوشیار کریمی - نویسنده: جبران خلیل
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰