تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
آزمون‌های کشوری ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی سنا سال 96 - 95 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: هادی طغیانی
قیمت:۵۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۰۰۰
آزمون‌های کشوری ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک سنا سال 93 - 92 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: هادی طغیانی
قیمت:۵۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰۰
آزمون‌های کشوری ارشد نانوتکنولوژی سنا سال 96 - 95: سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: منیره ملکی
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر خود-تنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: آرش مرادیان - نویسنده: داود نوری‌زاد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اصول مصاحبه بالینی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: تینا امیری - نویسنده: امین طهماسبی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
پاسخ تشریحی سنجش روانی مارنات
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: مجید حیدری
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
پزشکی همراه خانواده
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: سیدنیما نعلینی - نویسنده: سیدکامیار افتخاری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تاثیر روش‌های نوین تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در پایه ششم ابتدایی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: آرش مرادیان - نویسنده: داود نوری‌زاد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تحلیلی بر انسان‌شناسی از دیدگاه محمدحسین طباطبایی و ریچاد رورتی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: حسین فانی‌ملکی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
تست تالیفی سنجش روانی براساس کتاب مارنات: سوالات و کلید ( در دوجلد)
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - گردآورنده: مجید حیدری
قیمت:۵۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۰۰۰
تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: الهام امیری‌طالقانی - نویسنده: محبوبه حیدری‌عراقی
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
آزمون‌های کشوری ارشد آموزش بهداشت سنا سال 96 - 95 سوالات تالیفی با پاسخ‌های کاملا تشریحی
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: منیره ملکی
قیمت:۶۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰۰