تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
تفکر و دید استراتژیک (رشته مدیریت MBA)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی امینی - نویسنده: عبدالله درزی
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
دیرینه‌شناسی (رشته زمین‌شناسی کاربردی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: رحیم شعبانیان - نویسنده: محمدرضا کبریایی‌زاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ساختمان 1
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: داود پرن - نویسنده: مهراندخت عابدینی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شیمی فیزیک 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مهران آقایی - نویسنده: حسین آقائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول مهندسی جنگل (رشته علوم کشاورزی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بنی بو - ویراستار: مریم دلدار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
گردشگری روستایی (رشته جغرافیا)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: نازنین جلیلیان - ویراستار: علی اصلاح‌چی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
نقشه‌ها و نمودارهای اقلیمی (رشته جغرافیا)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: ام‌السلمه بابایی‌فینی - نویسنده: مریم اسماعیلی‌ابوالخیری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰