تعداد يافت شده (۳۶) صفحه ۱ از ۳
آزمونهای روانشناختی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: محمود ساعتچی - نویسنده: کامبیز کامکاری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی (بر اساس DSM-5)
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: مهدی دهستانی - نویسنده: جرالدسی. دیویسون؛جان‌میسن
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
اصول مصاحبه بالینی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: سیاوش چگینی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
انگیزش و هیجان
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: جان‌مارشال ریو
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
درمانگاه احساسات: راهنمای مدیریت اضطراب، عصبانیت و افسردگی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: مهرداد فیروزبخت - نویسنده: لین کلارک
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
رهبری آموزشی (رویکردی ده دقیقه‌ای): کتاب راهنمای مدیران آموزشی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: علی علاقه‌بند - نویسنده: رابرت‌اچ پالستینی
قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
روان‌شناسی بازی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: سیامک‌رضا مهجور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روان‌شناسی مرضی کودک
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا کاکاوند
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
خودهیپنوتیزمی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: یلدا فامیل‌شریفیان - نویسنده: سینتیا اندروز
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اصول مشاوره پیش از ازدواج
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: مهرداد فیروزبخت - نویسنده: ساندرا‌ال سرن
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
انگیزش و هیجان
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: جان‌مارشال ریو
قیمت:۲۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۵۰۰۰
درمان طبیعی تیک‌ها و تورت (راهنمای درمانی برای بیماران و خانواده‌ها)
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: سیاوش جمالفر - نویسنده: شیلا.ج راجرز
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰