تعداد يافت شده (۳۷) صفحه ۱ از ۳
خودهیپنوتیزمی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: یلدا فامیل‌شریفیان - نویسنده: سینتیا اندروز
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آزمونهای روانشناختی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: محمود ساعتچی - نویسنده: کامبیز کامکاری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی (بر اساس DSM-5)
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: مهدی دهستانی - نویسنده: جرالدسی. دیویسون؛جان‌میسن
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
اصول مصاحبه بالینی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: سیاوش چگینی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگیزش و هیجان
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: جان‌مارشال ریو
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
درمانگاه احساسات: راهنمای مدیریت اضطراب، عصبانیت و افسردگی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: مهرداد فیروزبخت - نویسنده: لین کلارک
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
رهبری آموزشی (رویکردی ده دقیقه‌ای): کتاب راهنمای مدیران آموزشی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: علی علاقه‌بند - نویسنده: رابرت‌اچ پالستینی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
روان‌شناسی بازی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: سیامک‌رضا مهجور
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
روان‌شناسی تربیتی کاربردی: (نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سعدی‌پور
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
اصول مشاوره پیش از ازدواج
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: مهرداد فیروزبخت - نویسنده: ساندرا‌ال سرن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
انگیزش و هیجان
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: یحیی سیدمحمدی - نویسنده: جان‌مارشال ریو
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
درمان طبیعی تیک‌ها و تورت (راهنمای درمانی برای بیماران و خانواده‌ها)
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - مترجم: سیاوش جمالفر - نویسنده: شیلا.ج راجرز
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰