تعداد يافت شده (۱۲۵) صفحه ۱ از ۱۰
اصول طب داخلی هاریسون 2018: بیماری‌های دستگاه تنفس به ضمیمه اطلس تصویربرداری قفسه سینه
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دنیس‌ال. کاسپر - نویسنده: آنتونی‌اس. فاسی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
ACT در عمل: مفهوم‌پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیا ا. باخ - نویسنده: دنیل ج. موران
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
d2، آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاش‌مندی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: فریبرز باقری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی، و قانون‌پذیری به کودکان
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مسعود جان‌بزرگی - نویسنده: ناهید نوری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آن جا که عقل حاکم است: چگونه می‌توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت‌درمانی برای درمانگران و درمان‌جویان)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دنیس گرینبرگر - نویسنده: کریستین پدسکی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
ارتقای عزت نفس
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
اصول تفسیر آزمون رورشاخ: نظام جامع
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - مترجم: سیدابوفاضل حسینی‌نسب - نویسنده: جان‌ای. اکسنر
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ: سخنرانیهای‌ تاوی استوک
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کارل‌گوستاو یونگ - مترجم: فرزین رضایی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: مارک فریتز - نویسنده: لئون اسپیروف
قیمت:۳۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۵۰۰۰
اورژانس روان‌پزشکی با نمونه‌های بالینی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: امیر شعبانی - نویسنده: سیدوحید شریعت
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
آزمون بندر گشتالت (راهنمای تفسیر و اجرا)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: مجید محمودعلیلو - نویسنده: ساناز کبیرنژاد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کارل گوستاو - مترجم: دکتر فرزین
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰