تعداد يافت شده (۸۱) صفحه ۱ از ۷
اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: مارک فریتز - نویسنده: لئون اسپیروف
قیمت:۳۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۵۰۰۰
اورژانس روان‌پزشکی با نمونه‌های بالینی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: امیر شعبانی - نویسنده: سیدوحید شریعت
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟: مهارتهای علمی برای والدین و مشاوران
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جورجا دوگانجی - نویسنده: آن کندل
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
بهداشت سالمندان(12)سالمندی‌سالم(ارجمند) *
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: امیر حسین
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
بیماریهای زنان
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جاناتان برک - نویسنده: امیل نواک
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بیماریهای زنان نواک
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جاناتان برک - مترجم: مهرناز ولدان
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
ACT در عمل: مفهوم‌پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیا ا. باخ - نویسنده: دنیل ج. موران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
d2، آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاش‌مندی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: فریبرز باقری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آن جا که عقل حاکم است: چگونه می‌توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت‌درمانی برای درمانگران و درمان‌جویان)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دنیس گرینبرگر - نویسنده: کریستین پدسکی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
اصول تفسیر آزمون رورشاخ: نظام جامع
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جان‌ای. اکسنر - مترجم: سیدابوفاضل حسینی‌نسب
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کارل گوستاو - مترجم: دکتر فرزین
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آزمون بندر گشتالت (راهنمای تفسیر و اجرا)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: مجید محمودعلیلو - نویسنده: ساناز کبیرنژاد
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰