تعداد يافت شده (۲۶) صفحه ۱ از ۲
d2، آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاش‌مندی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: فریبرز باقری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IV-IR: اصول اساسی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: اکهارت اوتمر - نویسنده: زیگلینده اوتمر
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: مارک فریتز - نویسنده: لئون اسپیروف
قیمت:۳۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۵۰۰۰
با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم؟: مهارتهای علمی برای والدین و مشاوران
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جورجا دوگانجی - نویسنده: آن کندل
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
پرتودرمانی
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: علی یعقوبی‌جویباری - نویسنده: پیام آزاده
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
تکنیک‌های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: رابرت لیهی - مترجم: حسن حمیدپور
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
چیرگی بر وسواس
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: داون هوبنر - مترجم: شهلا بسته‌حسینی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
خواندن الکتروکاردیوگرام فقط در 2 ساعت
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: مالکوم.اس تالر - مترجم: آرش مولا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
دارودرمانی بیماری‌های عفونی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: سیمین دشتی‌خویدکی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: مایکل‌ژوزف داگاس - نویسنده: ملیسا رابی‌چاود
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
داروشناسی نسخه‌های رایج
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: حسین خلیلی - نویسنده: سیمین دشتی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ایمونولوژی سلولی مولکولی 2012 ، ابوالعباس،قربانی،فردا
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: ابوالعباس - مترجم: قربانی‏
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰