تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
‏?سیستم تغذیه داخلیDC , AC?: پست‌های فشار قوی
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: منصور سعیدی - نویسنده: حمیدرضا محمدیوسفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان= ? Instrument transformers(CT And CVT)
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: منصور سعیدی - نویسنده: محسن محسنی‌نژاد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حفاظت دیستانس?= ?Distance protection
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: منصور سعیدی - نویسنده: محمد‌مهدی جعفری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
حفاظت دیفرانسیل: ترانسفورماتور قدرت
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: منصور سعیدی - نویسنده: روجا اولادزاده
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
دچار باید بود
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: مهسا نجف
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
دوست داشتن آقای دنیلز
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: بریتنی سی.چری - مترجم: مینا آخوندی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
زمین به شکل احمقانه ای گرد است
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: نغمه نائینی
قیمت:۲۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۵۰۰۰
عاقبت یک روز باید به خانه برگردی!
ناشر:علم نو
پدیدآور: - نویسنده: بابک سلطانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰