تعداد يافت شده (۳۲۶) صفحه ۱ از ۲۷
English for dentistry students (1 And 2)
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: نسرین خاکی - نویسنده: آویده معبودی
قیمت:۲۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۹۰۰۰
Sobotta atlas of anatomy: engilish version with latin nomenclature
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: Friedrich Paulsen - نویسنده: Jens Waschke
قیمت:۲۹۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰۰
Sobotta atlas of anatomy: engilish version with latin nomenclature internal organs
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: Friedrich Paulsen - نویسنده: Jens Waschke
قیمت:۲۹۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰۰
Sobotta atlas of anatomy: english version with latin nomenclature
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور:
قیمت:۲۹۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰۰
Sobotta atlas of anatomy: tables of muscles, joints and nerves
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور:
قیمت:۲۹۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰۰
20 آزمون شبیه‌ساز کنکور ارشد اتاق عمل: مطابق با آخرین ویرایش منابع ارشد وزارت بهداشت ...
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: جمشید اسلامی - نویسنده: مریم بسطامی
قیمت:۸۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۸۴۹۰۰۰
Anatomy: a photographic atlas
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: Johammes w. Rohen - نویسنده: Chihiro Yokochi
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
28 گام طلایی تا آزمونهای زبان ارشد و کتری
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل شاه‌علی
قیمت:۴۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۹۰۰۰
"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: مالکوم اس. تیلر - زیرنظر: محسن دارابیان
قیمت:۵۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۹۰۰۰
"صفر تا صد" تفسیرگرافی قفسه سینه (تفسیر خودمانی گرافی قفسه سینه)
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: داریوش حسن‌زاده - زیرنظر: فرهاد ملک
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
English for surgical technologist
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: امین دهقان - نویسنده: حسینعلی صادقیان
قیمت:۱۶۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۹۰۰۰
PCR و طراحی پرایمر به زبان ساده و کاربردی
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: حمزه چوبین؛طراوت
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰