تعداد يافت شده (۳۱۳) صفحه ۱ از ۲۶
‫CFT به زبان ساده: راهنمای گام به گام درمانگران برای کمک به مراجعان، گسترش خود - شفقت‌ورزی، یادگیری مهارت‌های توجه آگاهی و توازن هیجانات دشوار
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: راسل‌ال. کولتس - مترجم: محسن گل‌محمدیان؛محمود
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
آزادی و سرنوشت به پیوست رویارویی با مرگ
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: رولو می - مترجم: سیدمحمدباقر حسینی‌فیاض
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آزمون و آزمون‌سازی در تحقیقات تربیتی و روان‌شناسی: مبانی و روش‌های ساخت و انطباق‌یابی پرسشنامه‌ها
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: حسین کارشکی
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه: اختصاصی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - مترجم: خسرو سبحانیان؛سمیه
قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آب مروارید: گلوکوم و مشکلات چشمی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: رابرت والترز - مترجم: افسانه شایسته‌آذر
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار؛ابول‌کی. - مترجم: یاسمن صادقی؛زهرا
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
d2، آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاش‌مندی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: فریبرز باقری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
DSM-5 به زبان ساده: راهنمای تشخیصی ویژه درمانگران
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جیمز موریسن - مترجم: فرهاد شاملو
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
101 مکانیسم دفاع روانی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جروم‌اس. بلکمن - مترجم: غلامرضا جوادزاده
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
ACT در عمل: مفهوم‌پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیا ا. باخ - نویسنده: دنیل ج. موران
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰