تعداد يافت شده (۲۰۱) صفحه ۱ از ۱۷
101 مکانیسم دفاع روانی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جروم‌اس. بلکمن - مترجم: غلامرضا جوادزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ACT در عمل: مفهوم‌پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: پاتریشیا ا. باخ - نویسنده: دنیل ج. موران
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
d2، آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تلاش‌مندی
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: فریبرز باقری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
DSM-5 به زبان ساده: راهنمای تشخیصی ویژه درمانگران
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - مترجم: فرهاد شاملو - نویسنده: جیمز موریسن
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار؛ابول‌کی. - مترجم: یاسمن صادقی؛زهرا
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: مارتین سلیگمن - نویسنده: دیوید روزنهان
قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: آن‌ام. کرینگ؛شری‌ال. - مترجم: حمید شمسی‌پور؛سعید
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی روانی: علم و درمان اختلال‌های روان‌شناختی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: آن‌ام. کرینگ - نویسنده: شری‌ال. جانسون
قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰
آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جسی رایت - نویسنده: مونیکا‌راسپرس بسکو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آناتومی بالینی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - مترجم: غلامرضا حسن‌زاده - نویسنده: ریچارد اس استل
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (عمومی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰