تعداد يافت شده (۲۶۶) صفحه ۱ از ۲۲
بازاریابی محصولات کشاورزی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بابک پیکرستان
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
1100 سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات پنجم ابتدائی: قابل استفاده دانش‌آموزان سرآمد مقطع ابتدایی
ناشر:دانشگاه پیام نورمبتکران
پدیدآور: - نویسنده: سیامک قادر - نویسنده: حسین انصاری
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
Advanced writing
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه همتی - نویسنده: فرزانه خدابنده
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
An introduction to literature 1 (English language and literature(
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: Belghis Rovshan - نویسنده: Abbas Saeedipour
قیمت:۱۱۳۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۳۰۰۰
Economics in English
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: کامبخش فرحمندحبیبی
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
English for students of tourism management (1)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: زهرا امیریان - ویراستار: مژگان آبشاوی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
English in economics and management
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: هادی غفاری - نویسنده: صادق بافنده‌ایماندوست
قیمت:۱۱۳۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۳۰۰۰
Psychology texts for M.A students of psychology (department of psychology)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: بلقیس روشن - نویسنده: حمید کمرزرین
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
Research methods in applied linguistics 1 And 2
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: Hossein Farhadi
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
آزمایش‌های شگفت‌انگیز: آزمایش‌های حسابی مشهور و آزمایش‌های شلم شوربا با مواد خوراکی
ناشر:دانشگاه پیام نورپیدایش
پدیدآور: - مترجم: محمود مزینانی - نویسنده: نیک آرنولد
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آشنایی با انواع خط کوفی (رشته کتابت و نگارگری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر مقتدائی - نویسنده: مهران بهزادی
قیمت:۲۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۵۰۰۰
General English
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسین فرهادی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰