تعداد يافت شده (۵۱۳) صفحه ۱ از ۴۳
بازاریابی محصولات کشاورزی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بابک پیکرستان
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
1100 سوال چهارگزینه‌ای ریاضیات پنجم ابتدائی: قابل استفاده دانش‌آموزان سرآمد مقطع ابتدایی
ناشر:دانشگاه پیام نورمبتکران
پدیدآور: - نویسنده: سیامک قادر - نویسنده: حسین انصاری
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
Advanced writing
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه همتی - نویسنده: فرزانه خدابنده
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
An introduction to literature 1 (English language and literature(
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: Belghis Rovshan - نویسنده: Abbas Saeedipour
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
Economics in English
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: کامبخش فرحمندحبیبی
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
‏‫‭English for students of political science 1
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: دیانت - نویسنده: Dianat
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
English for students of tourism management (1)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: زهرا امیریان - ویراستار: مژگان آبشاوی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
English in economics and management
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: هادی غفاری - نویسنده: صادق بافنده‌ایماندوست
قیمت:۱۱۳۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۳۰۰۰
English in library and information scinces (1) متون زبان تخصصی 1 رشته کتابداری
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: هادی شریف‌مقدم - نویسنده: رحیم علیجانی
قیمت:۱۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۸۰۰۰
English in psychology 1 (psychology department)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین زارع - نویسنده: داود کردستانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
English in psychology 2 متون روان شناسی 2 به زبان خارجه
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حسین زارع - نویسنده: داود کردستانی
قیمت:۲۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۵۰۰۰
ESP (2): for the students of geography متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی 2
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: منوچهر جعفری‌گهر
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰