تعداد يافت شده (۵۸۲) صفحه ۱ از ۴۸
154 مساله حقوقی و کیفری اختبار کانون وکلا همراه با پاسخ تشریحی: به انضمام مجموعه سوالات نمونه
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: وحید زرینی - نویسنده: فاطمه تسلیم‌زارعی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
public international lae texts دوره
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۷۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۰۰۰۰
Public international law texts
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی صلح‌چی - نویسنده: فرزاد باباخانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
Public international law texts
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی صلح‌چی - نویسنده: فرزاد باباخانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
‏?آسیای مرکزی جدید تاثیر منطقه‌ای بازیگران بین‌المللی
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - به‌اهتمام: امیلیان کاوالسکی - مترجم: محمدرضا مجیدی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
‏?درس‌هایی از حقوق اساسی (1) «حقوق اساسی عمومی»
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی - نویسنده: محمد مهاجری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
International law
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: MalcolmNathan Shaw
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
Law texts
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: هادی طالع‌خرسند - نویسنده: محمد ستایش‌پور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
‌حقوق بین‌الملل خصوصی بایسته‌های تعارض قوانین به زبان ساده
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: حبیب‌زاده
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
Islamic penal code (the Islamic republic of Iran)
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: محسن میرمحمدصادقی
قیمت:۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰۰
Code of criminal procedure: the Islamic republic of Iran
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: متین متین‌نژاد
قیمت:۸۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۲۰۰۰۰
The law of electronic commerce developing and modernizing Iranian law
ناشر:خرسندی
پدیدآور: - نویسنده: طاهر حبیب‌زاده
قیمت:۷۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰