تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
پرکاربردترین لغات زبان ارشد:ویزه شرکت در آزمونهای استخدامی و ارشد علوم پزشکی
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: مازیار دوگوهر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
‏‫تکنولوژی جراحی اطفال: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی اطفال از سوی وزارت بهداشت جهت رشته اتاق عمل‮‬
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ساداتی
قیمت:۱۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۹۰۰۰
تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی براساس آخرین سرفصل واحد درسی تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی از سوی وزارت بهداشت
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: احسانی - نویسنده: گلچینی
قیمت:۱۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۹۰۰۰
درسنامه جامع مهندسی بهداشت محیط: ویژه آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (P.h.D)
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: کیومرث شرفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
‏‫گیاهان دارویی: پرستاری و آموزش به بیمار ‮‬
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ح‍ی‍دری‌ - نویسنده: ن‍وروززاده‌
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
مجموعه آزمونهای کاردانی به کارشناسی فوریت های پزشکی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۳۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۹۰۰۰
نکات کلیدی آب و فاضلاب(ارشدودکتری) براساس چوپانگلوس وکاواموراوبیتون ومتکف
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: نغمه علوی نخجوانی - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۱۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۹۰۰۰
اصول و فنون پرستاری
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۱۴۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۹۰۰۰
بیتز دستنامه معاینه‌ی فیزیکی و گرفتن تاریخچه
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌ - نویسنده: Bickley
قیمت:۳۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۹۰۰۰
نکات کلیدی کلیات بهداشت محیط(ارشدودکتری)براساس سالواتو و منابع دیگر
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: نغمه علوی نخجوانی - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۱۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۹۰۰۰
نکات کلیدی موادزائد جامد(ارشد و دکتری)بر اساس چوپانگلوس ومنابع دیگر
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: نغمه علوی نخجوانی - نویسنده: سینا دوبرادران
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰