تعداد يافت شده (۳۸) صفحه ۱ از ۳
از اوپ‍ک ‌‎OPEC ?ت‍ا ادپ ‌‎ODEP?
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی بهواد
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
استفاده از شاخص نرمال‌شده اختلاف پوشش گیاهی (NDVI) برای ارزیابی تخریب زمین در مقیاس چندگانه: (وضعیت فعلی، روندآینده و کاربرد عملی)
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: جنسیس‌تی ینگوه - مترجم: طیبه مصباح‌زاده
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
‏?کیفیت خاک: (اصول و مفاهیم، نمایه‌ها و شاخص‌ها)‏?
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا متین‌فر - نویسنده: محبوبه جلالی
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
پمپ‌های گریز از مرکز: طراحی، انتخاب و آزمون (به همراه آموزش نرم‌افزار CF turbo)
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: شهرام درخشان - نویسنده: احسان عبداله‌نژاد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول مدیریت گله‌های گاو شیری با تاکید بر علائم رفتاری گاو‏?
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - گردآورنده: مهدی دهقان‌بنادکی - گردآورنده: حامد خلیل‌وندی‌بهروزیار
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تحول دانش و دانش‌آفرینی در سازمان: حرکت به سوی دانشگاه دانش‌آفرین
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: فریبا عدلی
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
تداخل‌های دارویی در طب پرندگان
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد فقیهی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
پارادایم‌های پردیس: درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: آزاده شاهچراغی - ویراستار: علیرضا بندرآباد
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
باروری و ناباروری در گاو شیری
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - مترجم: حمید کهرام - نویسنده: گروه نویسندگان کمپانی هوردز دیریمن
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آشنایی با فرترن 95 2003
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمود مشعل - زیرنظر: احمد آرش
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
ارگونومی در جنگلداری و صنایع چوب
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: باریس مجنونیان - نویسنده: احسان عبدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و مبانی درخت‌شناسی
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: سیدعلی حسینی - نویسنده: منیژه توان
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰