تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
3000 نکته داخلی جراحی: بر اساس مجموعه کتاب‌های برونر و سودارث 2018 به همراه سوالات چهارگزینه‌ای در پایان هر فصل
ناشر:صالحیان
پدیدآور: - نویسنده: بشیر امامی - نویسنده: مازیار دوگوهر
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
پرکاربردترین لغات زبان ارشد:ویزه شرکت در آزمونهای استخدامی و ارشد علوم پزشکی
ناشر:جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: مازیار دوگوهر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰