تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
راهنمای پایه های درختان میوه(سیب،گلابی،گیلاس،آلو)،گنجی مقدم
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: اس. جی. - مترجم: ابراهیم گنجی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهنمای پایه های درختان میوه(سیب،گلابی،گیلاس،آلو)،گنجی مقدم
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: اس. جی. - مترجم: ابراهیم گنجی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهنمای علمی و کاربردی گیلاس (کاشت،داشت و برداشت) ، گنجی مقدم
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم گنجی - نویسنده: ناصر بوذری
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
میوه کاری در مناطق معتدله ، گنجی مقدم
ناشر:غلامی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم گنجی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهنمای عملی و کاربردی گیلاس: کاشت، داشت و برداشت
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم گنجی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۷۵۰۰