تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
بانک جامع سئوالات ارشد هنر رشته‌ی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی: زبان عمومی و تخصصی، فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان، مبانی نظری مرمت، آسیب‌شناسی و فن‌شن
ناشر:کارآفرینان
پدیدآور: - نویسنده: حسن اسدی‌طاری - نویسنده: عماد نیک
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۷۵۰۰
مبانی جوشکاری تیگ میگ یزدا
ناشر:یزدا،تهران
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد بیرد - مترجم: عماد نیک
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
مبانی جوشکاری تیگ و میگ،نیک نژاد،فنی ایران
ناشر:فنی ایران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد بیرد - مترجم: عماد نیک
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰