تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
شکوه نگاه (بررسی نظریه‌های ادبی)
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: منصوره معینی - ویراستار: هاشم بناءپور
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
مدیریت رفتار سازمانی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی حقیقی - نویسنده: بهزاد غفوریان
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
بر بلندای سخن(برگزیده متون ادب فارسی)،باباصفری،علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علی اصغر - نویسنده: اکبر کلاهدوزان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰