تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
الفبای بازاریابی شبکه ای 2
ناشر:رخداد کویر
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: علی معتمدی،محمد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
تنها راز موفقیت،دوام آوردن
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
دوام آوردن در بازاریابی شبکه‌ای: غلبه بر ترس، تجربه کردن موفقیت و رسیدن به رویاها
ناشر:مهرگان قلم
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: محمدعلی عزیزی؛علی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
بهترین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:پردیس دانش
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی‌ماسوله
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰