تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
تجارت قرن 21
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: جان فلمینگ - نویسنده: رابرت کیوساکی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
تجارت قرن 21(نخبگان) *
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: رابرت کیوساکی - مترجم: بردیا شامرادی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
تنها راز موفقیت، دوام آوردن: اولین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی‌ماسوله
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:پردیس دانش
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
فیل را بخور
ناشر:پردیس دانش
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
فیل را بخور
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: برایان کلمر - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مجموعه کتابهای کامیابی: کتاب سعادت
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: رندی گیج - مترجم: فرشید قهرمانی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰