تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
تجارت قرن 21
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: جان فلمینگ - نویسنده: رابرت کیوساکی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
تجارت قرن 21(نخبگان) *
ناشر:
پدیدآور: - مترجم: بردیا شامرادی - نویسنده: رابرت کیوساکی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
تنها راز موفقیت، دوام آوردن: اولین سال شما در بازاریابی چند سطحی
ناشر:زمینه
پدیدآور: - نویسنده: مارک یارنل - مترجم: پرستو شوکتی‌ماسوله
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: برایان کلمر
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
فیل را بخور
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: برایان کلمر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مجموعه کتابهای کامیابی: کتاب سعادت
ناشر:زمینه
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: رندی گیج
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
سامورایی مهربان
ناشر:پردیس دانش
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: برایان کلمر
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
فیل را بخور
ناشر:پردیس دانش
پدیدآور: - مترجم: فرشید قهرمانی - نویسنده: برایان کلمر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰