تعداد يافت شده (۱۸) صفحه ۱ از ۲
آمار و روش‌های پژوهش در روان‌شناسی
ناشر:رشد
پدیدآور: - مترجم: علی دلاور - نویسنده: هیو کولیکان
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
بررسی تاثیر ساختار اداری ساسانی بر خلافت عباسی
ناشر:حافظ پژوه
پدیدآور: - ویراستار: علی دلاور - گردآورنده: دلاور نامدار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: استفان آیزاک - نویسنده: ویلیام‌بی. میشل
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
روش تحقیق آمیخته
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: شیرین کوشکی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی
ناشر:رشد
پدیدآور: - مترجم: علی دلاور - نویسنده: لوئیس کوهن؛مایکل
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
روشهای تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی (رشته روان‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
سنجش و اندازه‌گیری در روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: کیانوش زهراکار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
راهنم ویرایش دوم نرم افزار جامع فرا تحلیل ، دلاور ، د.علامه
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی، تهران*
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: کامرانا گنجی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی (با تجدیدنظر و اضافات)
ناشر:رشد
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰