تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی
ناشر:رشد
پدیدآور: - مترجم: علی دلاور - نویسنده: لوئیس کوهن؛مایکل
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی (با تجدیدنظر و اضافات)
ناشر:رشد
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بررسی تاثیر ساختار اداری ساسانی بر خلافت عباسی
ناشر:حافظ پژوه
پدیدآور: - ویراستار: علی دلاور - گردآورنده: دلاور نامدار
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
روش تحقیق آمیخته
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: شیرین کوشکی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
روشهای تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی (رشته روان‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
سنجش و اندازه‌گیری در روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی
ناشر:ارسباران
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: کیانوش زهراکار
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
طرح‌های آزمایشی در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
طرح های آزمایشی در روان شناسی و علوم تربیتی 2112
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی
ناشر:ویرایش
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
راهنم ویرایش دوم نرم افزار جامع فرا تحلیل ، دلاور ، د.علامه
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی، تهران*
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور - نویسنده: کامرانا گنجی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰