تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت iso45001 سال 2018
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: سیدشمس‌الدین علیزاده - نویسنده: رضا میرزایی
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
نبذه من تاریخ الادب العربی
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: رضا میرزایی - نویسنده: محمد تدو
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
کتاب جامع کودهای زیستی،صباحی،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: حسین صباحی - نویسنده: ام. کا.
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی ، نیوتن ، کوچکی ، د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: پاول.سی.دی.نیوتن - نویسنده: آر.آندریوکارن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
خاک های پایدار : جایگاه ماده آلی در پایداری و حاصلخیزی خاک ، ولف ، دامغانی،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بنجامین ولف - نویسنده: جورج اسنایدر
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰