تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
مبدل های حرارتی(پوسته-لوله)طراحی انتخاب و ساخت،شکوهمند،اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آرش مصطفوی - نویسنده: حسین شکوهمند
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
مخازن تحت فشار و مبدل های حرارتی پالایشگاه گازی ، مصطفوی ، اندیشه سرا
ناشر:اندیشه سرا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آرش مصطفوی - نویسنده: مهدی فیضمندیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰