تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
انسان شناسی مسکن،آموس راپوپوت،افضلیان،کتابکده کسری
ناشر:حرفه هنرمند ، مشهد
پدیدآور: - مترجم: خسرو افضلیان - نویسنده: آموس راپوپوت
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
انسان‌شناسی مسکن
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: خسرو افضلیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
معماری همگون با ساختارهای گیاهی،افضلیان،کتابکده کسری
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - مترجم: خسرو افضلیان - نویسنده: الخاندرو باهامون
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
شهرهای پایدار برای سیاره‌ای کوچک
ناشر:کتابکده کسری
پدیدآور: - مترجم: خسرو افضلیان - نویسنده: ریچارد راجرز
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
معماری همگون با ساختارهای جانوری،افضلیان،کتابکده کسری
ناشر:کتابکده کسری ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: خسرو افضلیان
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
نافرمانی معمار ، گفتگویی با رنزو پیانو ، افضلیان
ناشر:آهنگ قلم ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: خسرو افضلیان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
هفت گفتگو با تادائو آندو ، افضلیان
ناشر:آهنگ قلم ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: خسرو افضلیان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰