تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
تاریخچه و مکاتب تذهیب (رشته کتابت و نگارگری، گرایش طراحی سنتی و تذهیب)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر مقتدائی
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
دائره‌المعارف بزرگ خط: تاریخ خط و خوشنویسی (بخش اول)
ناشر:آراد کتاب ،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر مقتدائی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
شناخت و ارزیابی هنرهای کاربردی اسلامی ایران 2 (رشته هنر)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر مقتدائی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
شناخت و ارزیابی هنرهای کاربردی اسلامی ایران 3 (رشته هنر)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر مقتدائی
قیمت:۴۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۵۰۰۰
آشنایی با انواع خط کوفی (رشته کتابت و نگارگری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر مقتدائی - نویسنده: مهران بهزادی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰