تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
سلام، من زمان هستم: داستان واقعی یک هم سفر
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
پدیدآور: - مترجم: حسین ابوالقاسمی - نویسنده: لوکا نوولی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
سلام، من زمین هستم: داستان واقعی یک سیاره‌ی منحصر به فرد
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
پدیدآور: - مترجم: حسین ابوالقاسمی - نویسنده: لوکا نوولی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
سلام، من صفر هستم: داستان واقعی «هیچ»ی که میلیون‌ها میلیون ارزش دارد
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
پدیدآور: - مترجم: حسین ابوالقاسمی - نویسنده: لوکا نوولی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ریاضیات مهندسی تحلیلی: شامل حل معادلات دیفرانسیلی معمولی و جزئی قابل استفاده برای کلیه رشته‌های مهندسی
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین ابوالقاسمی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مدل سازی پدیده های انتقال و سیستم های کنترلی ، ابوالقاسمی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین ابوالقاسمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰