تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
انسان‌شناسی مسکن
ناشر:حرفه هنرمند
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: خسرو افضلیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
معنی محیط ساخته شده: رویکردی در ارتباط غیرکلامی
ناشر:شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
پدیدآور: - نویسنده: ایماس راپوپورت - مترجم: فرح حبیب
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰