تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
تذکره اربیل (وقایع‌نامه آربلا)
ناشر:مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی
پدیدآور: - مترجم: محمود فاضلی‌بیرجندی
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
شاهنامه و پژوهش‌های تازه پیرامون تاریخ‌نگاری، هنر و جامعه ایرانی
ناشر:پایان
پدیدآور: - نویسنده: اولگ گرابار - نویسنده: غزال دبیری
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
یادداشت‌های محرمانه‌ی کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات
ناشر:هیرمند
پدیدآور: - به‌اهتمام: محمود رفیعی - مترجم: محمود فاضلی‌بیرجندی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
از مهدی بازرگان تا حسن روحانی: کابینه‌ها در جمهوری اسلامی ایران
ناشر:پایان
پدیدآور: - نویسنده: محمود فاضلی‌بیرجندی - خطاط: مهدی اسماعیلی‌مود
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰