تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
100 قانون زندگی
ناشر:چابک‌ اندیش
پدیدآور: - نویسنده: ریچارد تمپلار - نویسنده: سیدفتح‌الله حسینی
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
آسفالت گرم و سرد
ناشر:راه‌دان
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر حیدری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بوی قیر داغ
ناشر:روزنه
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر حیدری - ویراستار: سعید شریفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آسفالت گرم و سرد
ناشر: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر حیدری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مدیریت بحران طوفان ماسه در ایران "راهنمای عملیاتی در شبکه حمل و نقل جاده‌ای"
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: محمد میره‌ای - نویسنده: حسین کلانتری‌خلیل‌آباد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
ایستایی 2
ناشر:فاطمی
پدیدآور: - نویسنده: محمد فرخ‌زاد - نویسنده: علی‌اکبر حیدری
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰