تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
جامعه‌شناسی روستایی (رشته علوم اجتماعی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: نیره توکلی - نویسنده: نعمت‌الله تقوی
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
جامعه‌شناسی روستایی (رشته علوم اجتماعی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: نعمت‌الله تقوی
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
مبانی جمعیت‌شناسی
ناشر:آیدین
پدیدآور: - نویسنده: نعمت‌الله تقوی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
دانش خانواده و جمعیت
ناشر:آیدین
پدیدآور: - نویسنده: نعمت‌الله تقوی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰