تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
بهینه‌سازی خطی: رشته ریاضی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عقیله حیدری
قیمت:۳۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۵۰۰۰
پژوهش عملیاتی 2 (رشته حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عقیله حیدری
قیمت:۵۳۳۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۳۰۰۰